Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

výchozy piskovce České Švýcarsko výchozy piskovce České ŠvýcarskoSkalní věže z křídových pískovců České Švýcarsko Skalní věže z křídových pískovců České Švýcarsko

Použití

Zdivo z křídových pískovců Zdivo z křídových pískovců Kostel Narození Panny Marie z křídových pískovců Turnov

Geologická jednotka, do níž patřím

česká křídová pánev

Z čeho jsem

Velké bloky pískovce se těží v lomu. Pak je opracovávají stroje nebo kameníci a sochaři. Dříve se z pískovcových kvádrů stavěly celé domy, kostely a další stavby. Karlův most a katedrála sv. Víta v Praze, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře a mnoho dalších památek je postaveno právě z křídových pískovců. Dnes je potřebujeme hlavně na opravy památek. Pískovec je také oblíbeným materiálem pro sochy, pomníky a ozdobné předměty. Nejčistší křídové pískovce se využívají při výrobě skla. Křídové pískovce jsou velmi porézní. díky tomu se do nich "vejde" velké množství vody - může to být až kolem 30 % objemu horniny. Česká křídová pánev je naší největší zásobárnou podzemní vody.

Můj příběh

Do mělkého druhohorního moře přinášely řeky úlomky zvětralých hornin. Po daleké cestě, plné nárazů a obrušování se většina minerálů rozpadla a zůstala jen zrníčka křemene, která byla nejodolnější. Na dně moře se ukládaly mocné vrstvy křemenného písku. Mezi zrnky písku vykrystalizovaly minerály, které je slepily v pevnou horninu - pískovec. Později moře ustoupilo a sedimenty mořského dna se ocitly na souši. V třetihorách byly některé části křídové pánve vyzdviženy tektonickými pohyby. Vodní toky se do měkkých pískovců "zakously" a vytvořily hluboká údolí. Vznikla tak krajina skalních měst v Česko-saském Švýcarsku, v okolí Adršpachu nebo v Českém Ráji.

Jak mě využívají lidé

Geologický čas

  • vznik pískovce - křída
  • Odkud jsem

    Jetřichovice-Rynartice (okres Děčín)

    Podívej se také