Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Vrstvy drob a drobových slepenců v lomové stěně Vrstvy drob a drobových slepenců v lomové stěně

Geologická jednotka, do níž patřím

Z čeho jsem

z velkých i malých zakulacených úlomků starších hornin - převážně drob a břidlic

Můj příběh

Do moře řeky přinášely množství úlomků hornin ze zvětrávajícího variského horstva. Úlomky se hromadily na pevninském svahu v mohutných vrstvách. Usazeniny byly nestabilní, často vznikaly podmořské "laviny", které strhávaly úlomky do hlubších částí moře. Po dlouhé době se z usazenin stala pevná hornina - slepenec. Mořské usazeniny byly později vyzdviženy vrásněním a staly se součástí pevniny.

Jak mě využívají lidé

Slepenec je docela pevný, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

Odkud jsem

Z lomu Chornice (okres Svitavy)

Podívej se také