Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Vrstvy permských páskovců v opuštěném lomu Vrstvy permských páskovců v opuštěném lomu

Použití

Permské pískovce blanické brázdy v nároží kostela v Kondraci Permský pískovec v ostění dveří tvrze v Nesperách Socha Sv. Jana Nepomuckého z permského pískovce Ratměřice

Geologická jednotka, do níž patřím

permokarbonské pánve - blanická brázda

Z čeho jsem

z drobných zaoblených úlomků starších hornin a křemene

Můj příběh

V době variského vrásnění, kdy u nás vyrostly vysoké hory, na některých místech popraskala zemská kůra. Některé části území zaklesávaly hlouběji a jiné vystupovaly výše. V prostoru mezi Českým Brodem a Českými Budějovicemi vznikla úzká hluboká příkopová propadlina. Geologové jí říkají blanická brázda. Z okolních hor vodní toky přinášely do propadliny úlomky zvětralých hornin, které se cestou otloukaly a obrušovaly. Nakonec se usadily na dně sladkovodních jezer. Protože v permu převládalo pouštní prostředí, většina sedimentů z té doby má červenou barvu od oxidů železa.

Jak mě využívají lidé

Bloky pískovce se dříve těžily v lomu. Pak je ručně opracovávali kameníci. V Nučicích a širokém okolí jsou z červeného pískovce postavené podezdívky mnoha domů. Nárožní kameny z podobných pískovců můžete vidět na budově kostela v Kondraci. Pískovce z blanické brázdy používali také sochaři. Socha sv. Jana Nepomuckého v Ratměřicích je zhotovena právě z takového pískovce.

Geologický čas

  • vznik pískovce - perm
  • Odkud jsem

    Nučice

    Podívej se také