Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Výchozy karbonských arkóz plzeňské pánve Výchozy karbonských arkóz plzeňské pánveVýchozy karbonských sedimentů plzeňské pánve-v nadloží arkózy, v podloží prachovce a jílovce Výchozy karbonských sedimentů plzeňské pánve-v nadloží arkózy, v podloží prachovce a jílovce

Geologická jednotka, do níž patřím

permokarbonské pánve - plzeňská pánev

Z čeho jsem

z částečně zaoblených úlomků křemene a živců

Můj příběh

Do velkého sladkovodního jezera přinášely řeky úlomky zvětrávajích hornin z okolních hor. Úlomky hornin, tvořené nejčastěji křemenem a živcem, se hromadily na dně. Díky druhotným minerálům, které se později usadily v mezerách mezi pískovými zrnky a také díky tlaku nadložních vrstev vznikla pevná hornina.

Jak mě využívají lidé

Arkózy a drobnozrnné arkózové slepence se dříve těžily pro kamenické zpracování. Ručně se z nich otesávaly bloky pro stavby. Z arkózových bloků je postaveno mnoho památek v Plzeňsku - např. chrám sv. Bartoloměje na plzeňském Náměstí Republiky. Sochařům a kameníkům arkóza poslouží podobně jako pískovec. Některé karbonské arkózy v tropickém klimatu v druhohorách a třetihorách zvětraly, živce se přeměnily na jílové minerály. Tak vznikla v okolí Plzně ložiska kaolinu, který se používá při výrobě keramiky a papíru.

Geologický čas

  • vznik arkózy - karbon
  • Odkud jsem

    Plzeň-Bílá Hora (okres Plzeň-město)

    Podívej se také