Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Těžba triasového pískovce Těžba triasového pískovce

Použití

Ručně štípaná pískovcová dlažba

Geologická jednotka, do níž patřím

Z čeho jsem

z drobných zaoblených zrnek křemene, stmelených jílovým minerálem kaolinitem

Můj příběh

V suchém subtropickém prostředí se nacházelo mělké sladkovodní jezero, v němž se ukládaly vrstvy písku. Po mokrém písku na okraji jezera občas přeběhli malí dvounozí dinosauři. Později do oblasti proniklo moře a sladkovodní triasové pískovce překryly vrstvy svrchnokřídových mořských sedimentů. Ještě později eroze křídové sedimenty odstranila a triasové pískovce se opět objevily na povrchu.

Jak mě využívají lidé

Už ve středověku si lidé všimli, že pískovec se dobře opracovává. Ručně z něj tesali kvádry, které se používaly na stavbách. Můžete je vidět například ve zdech nedalekého hradu Vízmburku. Těžba pískovců pokračuje i dnes. Bloky horniny se opatrně bez použití trhavin odlamují od skalního masívu. Pak je ručně opracovávají kameníci. Štípou je podle vrstevních ploch na různě silné desky, které se pak řežou nebo štípají na požadované rozměry. Pískovcové desky se nejčastěji používají jako venkovní dlažba nebo na ozdobné zdivo.

Geologický čas

  • překrytí mořskými sedimenty - křída
  • vznik pískovce - trias
  • Odkud jsem

    z lomu Krákorka u Havlovic (okres Náchod)

    Podívej se také