Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum-pražská pánev

Z čeho jsem

z drobných zrníček křemene; všimněte si drobných dírek v menším vzorku

Můj příběh

Do mělkého ordovického moře přinášely řeky úlomky zvětralých hornin. Po daleké cestě, plné nárazů a obrušování se většina minerálů rozpadla a zůstala jen zrníčka křemene, která byla nejodolnější. V moři se hromadil téměř čistý křemenný písek. Do písečného dna se zahrabávali červi. Dodnes jsou v křemenci patrná jejich doupata - kámen vypadá, jako by byl provrtaný. Později byla souvrství prvohorních sedimentů zvrásněna a vystavena erozi. Protože křemence jsou o hodně odolnější než sedimenty v jejich okolí, často je najdeme na vrcholech kopců. Příkladem může být hora Plešivec v Brdech.

Jak mě využívají lidé

Dnes se tyto křemence nevyužívají, dříve se však těžily v mnoha malých lomech. Jsou velice odolné, a proto z nich staří kameníci vyráběli dlažební kostky. Na mnoha místech Prahy ještě můžete najít dláždění z křemencových kostek, které jsou ještě pevnější než kostky žulové. V některých dlažebních kostkách můžete dokonce najít dírky po pradávných mořských červech.

Geologický čas

  • variské vrásnění - karbon
  • vznik křemence - ordovik
  • Odkud jsem

    Mýto

    Podívej se také