Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

Z čeho jsem

z drobných, zaoblených zrníček křemene a živců.

Můj příběh

Do velkého sladkovodního jezera přinášely řeky úlomky zvětrávajích hornin z okolních hor. Písková zrnka, tvořená nejčastěji křemenem a živcem, se hromadila na dně. Díky druhotným minerálům, které se později usadily v mezerách mezi pískovými zrnky a také díky tlaku nadložních vrstev vznikla pevná hornina - arkóza.

Jak mě využívají lidé

Geologický čas

Odkud jsem

Nýřany

Podívej se také