Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Pískovcový lom Pískovcový lom

Geologická jednotka, do níž patřím

západní Karpaty - godulské souvrství

Z čeho jsem

z drobných zrníček křemene a jiných minerálů

Můj příběh

Na podmořském svahu při okraji kontinentu se hromadily písčité, štěrkovité a jílovité sedimenty. Usazeniny byly nestabilní a často sklouzávaly po svahu dolu jako podmořské "laviny" - turbiditní proudy. Po každé takové podmořské "lavině" zůstala na úpatí svahu vrstva písku. V období klidu mezi dvěma "lavinami" se ukládaly vrstvy jílovitých sedimentů, které jednotlivé laviny oddělují.

Jak mě využívají lidé

Pískovec se těží v lomu. Ze skalního masivu se oddělují velké bloky bez použití trhavin, aby se nepoškodily. Vylomené bloky se dále štípou nebo řežou na kvádry a desky. Desky se používají nejčastěji na dlažbu.

Geologický čas

  • vznik pískovce - křída
  • Odkud jsem

    z lomu Řeka (okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj)

    Podívej se také