Použitá literatura a jiné zdroje

Geologie České republiky:

CHLUPÁČ, Ivo, BRZOBOHATÝ Rostislav, KOVANDA Jiří, STRÁNÍK Zdeněk. Geologická minulost České republiky. Vydání první. ACADEMIA, nakladatelství AV ČR. Praha, 2002. 436 stran. ISBN 80-200-0914-0

Literatura k jednotlivým vzorkům hornin:

Nepublikované zprávy z archivu České geologické služby

Blažková M., Bylová I., Kovaříková H. (1975): Závěrečná zpráva úkolu Kluk u Poděbrad (č.ú. 511 1383 407, 511 3962 504). Surovina: štěrkopísek. Etapa průzkumu: předběžná. Stav ke dni: 30. 4. 1975. – MS Geoindustria Praha (GF FZ005477)

Harazim S. et al. (1986): Chrtníky – Choltice. Zpráva z těžebního průzkumu kamene. - MS Unigeo Ostrava (FZ 006123).

Káňová (1981): Mohelnice 3-Třeština, Závěrečná zpráva s výpočtem zásob ložiska štěrkopísků, č. ú. 02 79 2109. - GP Ostrava. MS ČGS-Geofond FZ005832.

Klícha J. (1991): Závěrečný zpráva Soutěsky II, č.ú. 29 86 1065. Geoindustria, GMS Praha. Geofond P 75045.

Kohout J. (1970): Závěrečná zpráva Dubová hora - surovina: kámen, Geoindustria, Praha, MS archiv ČGS Geofond, Praha, FZ005100

Kraft J. (1979): Chotíkov – Kůští. Surovina: písek maltářský, Geoindustria, Praha. - ČGS-Geofond FZ005712.

Ludewig, A.; Mueller, B. (1975): Zpráva o výsledku průzkumu ložiska doleritu Rožany ČSSR-Taubenberg/NDR 1973/1974 s výpočtem zásob (1975). Československý kamenoprůmysl. GF FZ005488.

Nosek P. (1982): Svrčovec III, závěrečná zpráva podrobného průzkumu. - Geoindustria Praha, MS ČGS-Geofond FZ005889.

Rybařík, V. (1986): Všestary. Surovina: kámen. Těžební průzkum. Stav ke dni 18. 6. 1986. Č. ú. 01 831123. - Geoindustria s. p., Praha. MS ČGS-Geofond P056037

Spudil, J. a kol. (2009): Závěrečná zpráva Družec. Etapa: vyhledávací. Surovina: stavební kámen. – GET s.r.o., Praha. MS ČGS - Geofond ČR, Praha FZ007031.

Špaček, K. (1977): Smržovice III - Zadní kopec, PřP, č.ú. 513 0331 529. - Geoindustria Praha. MS ČGS-Geofond. Praha. FZ005616.

Štefek, V. a kol. (2012): Výpočet zásob stavebního kamene na ložisku Bernartice – Borovsko č. 1 (B 3027400) v dobývacím prostoru a průzkumném území Borovsko. MS archiv SHB s.r.o. Bernartice. - MS ČGS-Geofond Praha (FZ 007136).

Štefek V. et al. (2012): Závěrečná zpráva Štramberk (č. ložiska B 3066500) v dobývacím prostoru Štramberk I (č. DP 60167). Surovina: vápence vysokoprocentní, vápence ostatní. – MS G E T s.r.o., Praha.

Tengler J. (1964): Závěrečná zpráva podrobného průzkumu Tisová. - Geoindustria, závod Stříbro. MS archiv ČGS Geofond FZ004746

Toula J. a kol. (1980): Závěrečná zpráva předběžného průzkumu ložiska Bělice, 01 79 1001. – Geoindustria Praha. MS ČGS – Geofond FZ005816.

Toula, J. (1985): Geologický posudek ložiska Bílkovice (Takonín) – 01 85 1058. Surovina drcené kamenivo. - MS archiv ČGS-Geofond P049469.

Tvrdý, V. (1967): Chornice – Šubířov II. Surovina kámen. Etapa průzkumu podrobná. Stav ke dni 31. 12. 1967. - MS Geologický průzkum n.p. Praha.

Tvrdý, V. (1976) : Hamr u Sušice – těžební průzkum, č.ú. 511 1702 502. - MS Geoindustria Praha (P 025421).

Zoubek J. (1954): Průzkum slévárenských písků v ČSR 1953 Nerad. – MS Nerudný průzkum, n. p., Brno (FZ 000704).