Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Slepenec v lomově stěně Slepenec v lomově stěně

Geologická jednotka, do níž patřím

česká křídová pánev

Z čeho jsem

Ze zakulacených úlomků doleritu a jiných hornin. Úlomky jsou spojené bělavým vápencem, v němž jsou zkameněliny.

Můj příběh

Druhohorní moře se rozšířilo až k místu, kde vyčnívala odolná doleritová skála. Příboj si pohrával s uvolněnými kameny a balvany doleritu, které do sebe narážely až se obrousily do kulata. Později se moře ještě více rozšířilo a prohloubilo. Mezi valouny doleritu se usadil vápenec, který je spojil dohromady jako lepidlo.

Jak mě využívají lidé

Geologický čas

  • vznik slepence - křída
  • vznik doleritu - ordovik
  • Odkud jsem

    Z lomu Chrtníky (okres Pardubice, Pardubický kraj)

    Podívej se také