Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

Z čeho jsem

ze zaoblených úlomků křemene a různých starších metamorfovaných, vyvřelých a usazených hornin.

Můj příběh

V době variského vrásnění vyrostlo na našem území horstvo, podobné dnešním Alpám nebo Himálaji, které rychle zvětrávalo. Úlomky zvětralých hornin přinášely řeky do moře, které se tehdy nacházelo východně od velehor, na Moravě. Na dně oceánu u okraje pevniny se ukládaly mohutné vrstvy jílu, písku a valounů, z nichž vznikla souvrství jílovců, drob a slepenců. Později vrásnění zasáhlo i tyto mořské sedimenty. Zprohýbaly se do vrás a vynořily se nad hladinu.

Jak mě využívají lidé

slepenec je poměrně pevný a odolný. Používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

  • vznik slepence - karbon
  • Odkud jsem

    z lomu Luleč (okres Vyškov, Jihomoravský kraj)

    Podívej se také