Začátek

před 250 miliony let

Konec

před 250 miliony let

Co se děje ve světě

CHLUPÁČ, Ivo, BRZOBOHATÝ Rostislav, KOVANDA Jiří, STRÁNÍK Zdeněk. Geologická minulost České republiky. Vydání první. ACADEMIA, nakladatelství AV ČR. Praha, 2002. 436 stran. ISBN 80-200-0914-0

Stále ještě existuje superkontinent Pangea, který se rozkládá od severních polárních oblastí až k jižnímu pólu. V průběhu triasu ale začíná jeho rozpad. V prostoru mezi dnešní Severní Amerikou a Evropou vzniká příkopová propadlina - základ budoucího Atlantského oceánu. V oceánu Tethys vznikají vrstvy vápenců, ze kterých se později stanou vrcholy Alp a Himáláje. Klima tropického pásma (kde se nachází i český masiv) je stále hodně suché, rostlinám se lépe daří ve vlhčím podnebí v oblastech dále od rovníku.

Co se děje u nás

Český masiv se nachází na pevnině, obrušované erozí. Proto se nám horniny z tohoto období zachovaly jen vzácně. V okolí dnešního Trutnova a Červeného Kostelce se v suché pouštní krajině nachází sladkovodní jezero. Na jeho dně se ukládají vrstvy křemenného písku a valounů. Jednou z nich vzniknou pískovce a slepence bohdašínského souvrství.

Život v období

Po velkém vymírání na hranici permu a triasu se život na Zemi opět vzpamatovává a vytváří nové formy. V mořích se rozvíjí hlavonožci - amoniti se schránkami zavinutými do spirály a belemniti s kuželovitou vnitřní kostrou. Přibývá také druhů mlžů a plžů, mořských hub, ježovek a dalších živočichů. Velmi se rozvíjí plazi, kteří se přizpůsobují různým životním prostředím. V mořích žijí plesiosauři a ichtyosauři, na souši první, zatím poměrně malí dinosauři. Objevují se také krokodýli a želvy a první savci. V rostlinné říši převládají nahosemenné rostliny - jehličnany, cykasy a jinany.

Co nám z období zůstalo

Moc toho není. V Podkrkonoší pokračovalo ukládání sladkovodních sedimentů. Na zbytku našeho území převládala eroze, takže se nic nezachovalo.

Sladkovodní usazeniny

sedimenty v podkrkonošské a vnitrosudetské pánvi

Fosílie organizmů

Vzácné stopy malých dinosaurů a otisky sladkovodních medůz.

Ložiska nerostů

kámen pro kameníky a sochaře

Triasové pískovce používají kameníci a sochaři již od středověku. Dobře se opracovávají a mají atraktivní vzhled.