Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum-Barrandien-pražská pánev

Z čeho jsem

hlavně z uhličitanu vápenatého (CaCO3) a z oxidu křemičitého (SiO2) - ten tvoří nepravidelné šedočerné pruhy a hlízy - rohovce

Můj příběh

Na dně hlubší části mělkého devonskho moře se ukládaly úlomky vápnitých a křemitých schránek živočichů. Jejich stmelením vznikla pevná hornina - vápenec. Křemité schránky se později rozpustily a uvolněný oxid křemičitý (SiO2) se opět vysrážel v podobě nepravidelných hlíz a vrstev - vznikly rohovce. Později, při srážce litosférických desek, bylo původní mořské dno vyzdviženo a zprohýbáno do vrás. Stalo se součástí pevniny.

Jak mě využívají lidé

Vápenec s rohovci se nehodí pro výrobu vápna a cementu. Těží se spolu s kvalitními cementářsými vápenci nepoť se nachází v jejich nadloží. Dá se použít jako stavební kámen. Protože obsahuje rohovce - amorfní (nekrystalický) oxid křemičitý, nehodí se do kvalitních betonových směsí, ale pouze pro méně náročné použití.

Geologický čas

  • variské vrásnění - karbon
  • vznik vápence - devon
  • Odkud jsem

    Z lomu v Podhorním Újezdě

    Podívej se také