Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

Z čeho jsem

z ostrohranných úlomků vápenců, stmelených dohromady o něco mladším vápencem

Můj příběh

Přirůstáním vápnitých schránek korálů a jiných živočichů vznikal vápencový útes. Na svazích útesu se hromadily úlomky vápenců, uvolněné vlnami. Úlomky byly později stmeleny o trochu mladším vápencem. Vznikla vápencová brekcie. Při alpinském vrásnění se vápence vynořily nad hladinu a zkrasověly - začaly v nich vznikat jeskyně. S dalším postupem vrásnění se obrovská deska sedimentů odtrhla od svého podloží a jako příkrov se nasunula směrem k západu na český masiv. Velká část příkrovu byla odstraněna erozí, zůstalo z něj několik vápencových ostrovů, kterým se říká bradla. Jedním z nich je vrch Kotouč u Štramberka.

Jak mě využívají lidé

Tento vápenec je velmi čistý (obsahuje více než 96 % CaCO3), a proto se dá využít k výrobě vápna. Vápenec se těží v lomu, drtí se na menší kousky a vypaluje se v peci. Tak se vyrábí pálené vápno (oxid vápenatý, CaO). Když se pálené vápno smíchá s vodou, vznikne hašené vápno, které se používá na bílení. Vápenec rozemletý na prášek se používá k odsiřování kouřových plynů v uhelných elektrárnách - vápenec na sebe naváže síru a vznikne sádrovec, který můžeme využít při výrobě sádrokartonu.

Geologický čas

  • vznik vápence - jura
  • Odkud jsem

    z lomu Kotouč u Štramberka (okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj)

    Podívej se také