Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

moldanubikum

Z čeho jsem

z krystalů vápenatého granátu grosuláru, kalcitu a vesuvianu

Můj příběh

Na dně moře se ukládaly vrstvy vápnitých kalů s příměsí drobných úlomků hornin, které do moře přinášely řeky z pevniny. Vznikl nečistý vápenec. Později, při variském vrásnění byl vápenec zatlačen hluboko pod povrch Země, kde je velký tlak a vysoká teplota. Ve změněných podmínkách začaly růst krystaly kalcitu a silikátů. Pokud ve vápenci byly nějaké fosílie, při růstu krystalů se zničily.

Jak mě využívají lidé

Erlán je hodně tvrdý a odolný, se dá využít jako stavební kámen. Protože je tvrdý až moc a tvoří většinou jen malá tělesa, pro průmyslovou těžbu se využívá jen zřídka.

Geologický čas

  • přeměna v erlán - karbon
  • Odkud jsem

    Hořice na Šumavě

    Podívej se také