Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

Z čeho jsem

hlavně z uhličitanu vápenatého (CaCO3)

Můj příběh

Na dně hlubšího devonského moře se ukládaly vrstvy jemného vápnitého kalu. Jejich stmelením vznikla pevná hornina - vápenec. Později bylo původní mořské dno vyzdviženo a zprohýbáno do vrás. Stalo se součástí pevniny.

Jak mě využívají lidé

Geologický čas

  • vznik vápence - devon
  • Odkud jsem

    Mokrá (okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj)

    Podívej se také