Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum-pražská pánev

Z čeho jsem

z droboučkých krystalů kalcitu, dolomitu a křemene; občas se najdou také úlomky vápnitých schránek mořských živočichů

Můj příběh

Na dně hlubšího devonského moře se ukládaly vrstvy jemného vápnitého kalu. Jejich stmelením vznikla pevná hornina - vápenec. Později, při srážce litosférických desek, bylo původní mořské dno vyzdviženo a zprohýbáno do vrás. Stalo se součástí pevniny.

Jak mě využívají lidé

Řeporyjský vápenec je méně čistý. Nehodí k výrobě vápna. Ve směsi s čistšími vápenci a silikátovou přísadou se používá k výrobě cementu. Má sice zajímavou barvu, ale pro kamenickou výrobu se příliš nehodí pro své mechanické vlastnosti.

Geologický čas

  • vznik vápence - devon
  • Odkud jsem

    Radotín

    Podívej se také