Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

vápencový lom vápencový lomVápencový lom Vápencový lomjurské vápence Pálava jurské vápence Pálava

Geologická jednotka, do níž patřím

Z čeho jsem

z vápenitých schránek mořských živočichů - jsem vlastně jeden velký korálový trs, je na mně dobře vidět, jak korál rostl

Můj příběh

V teplém mělkém moři se dařilo korálům a mnoha dalším živočichům. Hromaděním a přirůstáním jejich schránek vznikl velký vápencový útes. Ten se později při alpinském vrásnění vynořil nad hladinu a zkrasověl - začaly v něm vznikat jeskyně. S dalším postupem vrásnění se obrovská deska sedimentů odtrhla od svého podloží a jako příkrov se nasunula směrem k západu na český masiv. Velká část příkrovu byla odstraněna erozí, zůstalo z něj několik vápencových ostrovů, kterým se říká bradla. Jedním z nich je vrch Kotouč u Štramberka.

Jak mě využívají lidé

Tento vápenec je velmi čistý (obsahuje více než 96 % CaCO3), a proto se dá využít k výrobě vápna. Vápenec se těží v lomu, drtí se na menší kousky a vypaluje se v peci. Tak se vyrábí pálené vápno (oxid vápenatý, CaO). Když se pálené vápno smíchá s vodou, vznikne hašené vápno, které se používá na bílení. Vápenec rozemletý na prášek se používá k odsiřování kouřových plynů v uhelných elektrárnách - vápenec na sebe naváže síru a vznikne sádrovec, který můžeme využít při výrobě sádrokartonu.

Geologický čas

  • alpinské vrásnění - tercier
  • vznik vápence - jura
  • Odkud jsem

    Z lomu Štramberk (okres Nový Jičín)

    Podívej se také