Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum-pražská pánev

Z čeho jsem

z úlomků vápnitých schránek mořských živočichů - hlavně lilijic

Můj příběh

V mělkém, teplém devonském moři se dařilo živočichům, kteří staví vápencové útesy. Mořští koráli už sice existovali, ale mnohem větší zásluhu na stavbě tehdejších útesů měli ostnokožci, kterým říkáme lilijice pro zvláštní tvar těla, připomínající květinu. Tělo lilijice obsahuje stovky drobných vápnitých destiček, které živočicha chrání před nepřáteli. Hlavní součástí tohoto vápence jsou právě tyto destičky. Jejich stmelením vznikla pevná hornina - vápenec. Později, při srážce litosférických desek, bylo původní mořské dno vyzdviženo a zprohýbáno do vrás. Stalo se součástí pevniny.

Jak mě využívají lidé

Koněpruský vápenec je hodně čistý, a proto se hodí k výrobě vápna a dalších produktů, náročných na kvalitu suroviny. Ve směsi s méně čistými vápenci a silikátovou přísadou se také používá k výrobě cementu.

Geologický čas

  • vznik vápence - devon
  • Odkud jsem

    Loděnice

    Podívej se také