Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum-pražská pánev

Z čeho jsem

z úlomků vápnitých schránek mořských živočichů

Můj příběh

Na dně mělkého devonského moře se ukládalo velké množství drobných úlomků vápnitých schránek mořských živočichů. Jejich stmelením vznikla pevná hornina - vápenec. Později, při srážce litosférických desek, bylo původní mořské dno vyzdviženo a zprohýbáno do vrás. Stalo se součástí pevniny.

Jak mě využívají lidé

Slivenecký vápenec má více možných využití. Je hodně čistý a proto se hodí k výrobě vápna a dalších produktů, náročných na kvalitu suroviny. Ve směsi s méně čistými vápenci a silikátovou přísadou se používá k výrobě cementu. Slivenecký vápenec se hodí také pro kamenickou výrobu, protože po vyleštění má velice atraktivní vzhled. V Praze a okolí jej kameníci využívali už ve středověku. Ozdobné obklady stěn, podlahy a sochy ze sliveneckého mramoru najdete na mnoha místech.

Geologický čas

  • vznik vápence - devon
  • Odkud jsem

    Radotín

    Podívej se také