Foto

Celkový pohled

Detail

Použití

Dlažba v Praze 2 ze sliveneckého vápence

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum-pražská pánev

Z čeho jsem

z velmi drobných úlomků vápnitých schránek mořských živočichů; obsahuji také bitumen (živici) - to je směs uhlovodíků podobná asfaltu, která vznikla z těl mořských živočichů

Můj příběh

Na dně mělkého devonského moře se ukládaly vrstvičky drobných úlomků vápnitých schránek a jiných pozůstatků mořských živočichů. Jejich stmelením vznikla pevná hornina - vápenec. Později, při srážce litosférických desek, bylo původní mořské dno vyzdviženo a zprohýbáno do vrás. Stalo se součástí pevniny.

Jak mě využívají lidé

Tento typ vápence se nehodí na výrobu vápna ani cementu, může posloužit jako stavební kámen.

Geologický čas

  • variské vrásnění - karbon
  • vznik vápence - devon
  • Odkud jsem

    Radotín

    Podívej se také