Foto

Celkový pohled

Detail

Použití

Dlažba z bílého a černého mramoru v Praze 2

Geologická jednotka, do níž patřím

Z čeho jsem

Z krystalů kalcitu (to je uhličitan vápenatý CaCO3).

Můj příběh

Na dně mělkého moře se ukládaly vápnité schránky živočichů, až vznikly vrstvy vápenců o mocnosti 300 m. Později, při variském vrásnění, se srazily litosférické desky a na místě srážky vyrostly veliké hory. Vápenec byl zatlačen hluboko pod povrch Země, kde je vysoká teplota a velký tlak. Při tom se vytvořily velké krystaly kalcitu a zbytky schránek živočichů se zničily. O mnoho později se vápenec díky erozi opět dostal na povrch Země.

Jak mě využívají lidé

Tento vápenec je velmi čistý (obsahuje XX % CaCO3), a proto se dá využít k výrobě vápna. Vápenec se těží v lomu, drtí se na menší kousky a vypaluje se v peci. Tak se vyrábí pálené vápno (oxid vápenatý). Když se pálené vápno smíchá s vodou, vznikne hašené vápno, které se používá na bílení. Vápenec rozemletý na prášek se používá k odsiřování kouřových plynů v uhelných elektrárnách - vápenec na sebe naváže síru a vznikne sádrovec, který můžeme využít při výrobě sádrokartonu.

Geologický čas

Odkud jsem

Z lomu Lipová-Lázně (okres Jeseník, Olomoucký kraj)

Podívej se také