Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

moravosilezikum

Z čeho jsem

ze zakulacených úlomků křemene a odolných, většinou metamorfovaných hornin; základní hmota mezi valouny obsahuje oxidy železa, které hornině dodávají čevenou až fialovou barvu

Můj příběh

Ze zvětrávajících vyvýšenin, tvořených žulami a metamorfovanými horninami, splachovaly přívaly vody množství úlomků hornin. Úlomky cestovaly ve vodním prostředí poměrně daleko. Navzájem se otloukaly a obrušovaly do kulata. Většina úlomků byla úplně rozdrcena a nakonec zůstal jen nejodolnější křemen. Vrstvy křemenného štěrku na úpatí hor. Později byly stmeleny v pevnou horninu - slepenec.

Jak mě využívají lidé

Slepenec je poměrně pevný. Dříve se těžil na okraji Brna a používali jej kameníci. Ručně otesávali kvádry, z nichž se stavěly zdi. Pro moderní průmyslové zpracování se tento slepenec moc nehodí, a tak těžba skončila a v lomech se začaly stavět obytné domky. Jak se Brno rozrůstalo, staré slepencové lomy se ocitly uvnitř města. Z původní kolonie nouzových dělnických domků na Červeném kopci vzniklo jedno z nejhezčích brněnských zákoutí - Kamenka.

Geologický čas

  • vznik slepence - devon
  • Odkud jsem

    Brno-Červený kopec

    Podívej se také