Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Těžba štěrkopísku plovoucím korečkovým bagrem Těžba štěrkopísku plovoucím korečkovým bagrem

Geologická jednotka, do níž patřím

kvartérní pokryv

Z čeho jsem

Ze zakulacených úlomků odolných vyvřelých (žuly, spility), metamorfovaných (ruly, kvarcity) a sedimentárních (silicity, křemence) hornin.

Můj příběh

V ledových dobách bylo Labe divokou řekou, která unášela množství horninových úlomků ze severovýchodní části českého masivu. Úlomky se kutálely v říčním proudu, narážely do sebe až se ohladily do kulata.

Jak mě využívají lidé

Štěrk se spolu s pískem těží, pere se (zbavuje se částeček jílu), zrna štěrku a písku se třídí podle velikosti. Používají se jako plnivo do betonových a asfaltových směsí a pro další účely ve stavebnictví. Valouny jsou z různých odolných vyvřelých a metamorfovaných hornin bohemika.

Geologický čas

  • vznik štěrku - kvarter
  • Odkud jsem

    Z pískovny Kluk (okres Nymburk)

    Podívej se také