Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

vrstvy štěrkopísku ve stěně štěrkovny vrstvy štěrkopísku ve stěně štěrkovnyTěžba štěrkopísku Těžba štěrkopísku

Geologická jednotka, do níž patřím

kvartérní pokryv

Z čeho jsem

Ze zakulacených úlomků různých vyvřelých (žuly), usazených (pískovce, pazourky) a metamorfovaných (ruly) hornin.

Můj příběh

V ledových dobách vznikal ve Skandinávii obří pevninský ledovec, který se rozrůstal směrem k jihu. V době nejrozsáhlejšího zalednění Evropy dosahovalo čelo ledovce až na severní okraj území České republiky. Ledovec s povrchu Země seškrabával úlomky hornin a jako obří buldozer je hrnul před sebou. Před čelem ledovce se z nahrnutých úlomků vytvořil val, kterému se říká moréna. V letním období část ledu roztála. Dravá řeka, vytékající z ledovce, morénu rozrušovala a odnášela úlomky hornin. Kutálely se v proudu, narážely do sebe až se ohladily do kulata. Mezi valouny najdeme místní pískovce, ale také pazourky, které ledovci přihrnul z Pobaltí nebo zvláštní typ červené žuly s oválnými živci, který s ledovcem přicestoval až ze Skandinávie.

Jak mě využívají lidé

V pravěku lidé sbírali pazourky a štípáním z nich vyráběli hroty a ostří pro své nástroje a zbraně. Štěrk se spolu s pískem těží, pere se (zbavuje se částeček jílu), zrna štěrku a písku se třídí podle velikosti. Používají se jako plnivo do betonových a asfaltových směsí a pro další účely ve stavebnictví.

Geologický čas

  • vznik štěrku - kvarter
  • Odkud jsem

    Z pískovny Dolní Lutyně (okres Karviná, Moravskoslezský kraj)

    Podívej se také