Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Těžba alkalicko-živcového granitu Těžba alkalicko-živcového granitu

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum-Barrandien-pražská pánev-zlíchovské souvrství

Z čeho jsem

z krystalů živců, křemene a slíd

Můj příběh

Při variském vrásnění se srazily litosférické desky. V místě srážky vyrostly vysoké hory. Některé části zemské kůry byly zatlačeny do velké hloubky, kde se začaly tavit. V hloubce několika kilometrů pod variským horstvem vznikala velká tělesa žhavého magmatu, která velice pomalu chladla. V nejvyšších částech granitových masivů vznikaly zvláštní typy granitu, které mohou obsahovat ložiska cínu, wolframu a lithia nebo ložiska živcových surovin. V Slavkovském lese a v Krušných Horách se nejvyšší části některých granitových masivů zachovaly.

Jak mě využívají lidé

Tento granit obsahuje hodně živců a poměrně málo minerálů s obsahem železa a titanu, je proto vhodnou živcovou surovinou. Těží se v lomu, drtí se a mele. Rozemletý granit se pak čistí - odstraňují se tmavé minerály, obsahující železo a titan - ty jsou u živcových surovin nežádoucí. Živce se používají při výrobě skla, keramiky a glazur. Přídavek živce snižuje teplotu tavení sklářského kmene a tím šetří energii při výrobě skla.

Geologický čas

  • vznik granitu - karbon
  • Odkud jsem

    Z lomu Krásno (okres Sokolov)

    Podívej se také