Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Stěna ve spilitovém lomu Stěna ve spilitovém lomuVýchoz navětralé polštářové lávy Výchoz navětralé polštářové lávy

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum

Z čeho jsem

Můj příběh

Ze dna starohorního moře vytékala žhavá láva přímo do chladné vody. Na povrchu se ochlazovala tak prudce, že z ní vznikalo sklo. Z lávy se tvořily bochníky (polštáře) se skleněnou kůrou na povrchu a žhavým vnitřkem, který chladl o něco pomaleji. Při chladnutí láva reagovala s mořskou vodou. Pravděpodobně proto vznikly typy živců, které obsahují hodně sodíku (ten je součástí soli, rozpuštěné v mořské vodě). Později bylo při kadomském vrásnění mořské dno vyzvednuto. Ještě později při variském vrásnění byly horniny znovu stlačeny a mírně zahřáty. Uspořádání krystalů se trochu změnilo a vznikly některé nové minerály. Jednotlivé "polštáře" jsou stále dobře vidět, přestože sklo na jejich povrchu se přeměnilo v druhotné minerály.

Jak mě využívají lidé

Spilit je pevný a odolný, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

  • mírná metamorfóza - karbon
  • vznik spilitu - proterozoikum
  • Odkud jsem

    Z lomu Litice (okres Plzeň-město)

    Podívej se také