Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Těžba ruly a amfibolitu Těžba ruly a amfibolitu

Geologická jednotka, do níž patřím

lugikum - orlicko-sněžnické krystalinikum

Z čeho jsem

z krystalů šedobílého sodnovápenatého živce - plagioklasu a šedočerného amfibolu, křemene a titanitu

Můj příběh

Začalo to tím, že se žhavé magma z hlubin Země prodralo až na povrch. Nevíme přesně, kdy se to stalo - jisté je, že to muselo být dříve než v devonu. Vznikaly vulkány, z nichž při erupcích vytékala láva a vyletovaly sopečné bomby a prach. Magma bylo bazické - obsahovalo málo SiO2. Ztuhnutím lávy proto vznikaly bazaltoidní horniny (čediče a čedičům podobné). Ze sopečných bomb a popela vznikaly bazické tufy. Pozdějí nastalo kadomské vrásnění, které zatlačilo vyvřeliny hluboko pod povrch Země, kde je vysoká teplota a velký tlak. Hornina se novým podmínkám přizpůsobila - změnilo se její minerální složení a struktura - vzniknul amfibolit. Do blízkosti amfibolitu pronikla žhavá tělesa hlubinných vyvřelin, která jeho složení také ovlivnila. Menší žíly magmatu pronikly přímo do amfibolitů. Jedna taková světlá žíla je vidět i na našem vzorku.

Jak mě využívají lidé

Amfibolit je pevný a odolný, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

  • variské vrásnění - karbon
  • kadomské vrásnění - kambrium
  • vznik vulkanitů - proterozoikum
  • Odkud jsem

    Z lomu Hanušovice (okres Jeseník, Olomoucký kraj)

    Podívej se také