Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Lom na spilit Lom na spilitStěna spilitového lomu Stěna spilitového lomu

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum

Z čeho jsem

z drobných krystalů živce (albitu až oligoklasu), pyroxenu a dalších minerálů, pukliny jsou často vyplněné kalcitem nebo křemenem

Můj příběh

Ze dna starohorního moře vytékala láva, ochlazovala se a tuhla. Při tom reagovala s mořskou vodou. Pravděpodobně proto vznikly typy živců, které obsahují hodně sodíku (ten je součástí soli, rozpuštěné v mořské vodě). Později bylo při kadomském vrásnění mořské dno vyzvednuto a zprohýbáno do vrás. Ještě později při variském vrásnění byly horniny znovu stlačeny a mírně zahřáty. Uspořádání krystalů se trochu změnilo a vznikly některé nové minerály.

Jak mě využívají lidé

Spilit je pevný a odolný, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

  • mírná přeměna - karbon
  • vznik spilitu - proterozoikum
  • Odkud jsem

    Z lomu Družec (okres Kladno)

    Podívej se také