Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

neovulkanity

Z čeho jsem

z černých krystalů amfibolu a pyroxenu, ze sopečných bomb, popela a strusky

Můj příběh

Oslabeným místem zemské kůry se žhavé magma prodralo až na povrch. Z osamělé sopky střídavě vytékala láva a vyletovala oblaka popela a kamenů. Láva už byla částečně vykrystalizovaná - obsahovala velké černé krystaly amfibolu a pyroxenu, které plavaly v tavenině. Horké sopečné vyvrženiny se spékaly a vznikla lehká porézní a měkká vulkanická hornina - tuf.

Jak mě využívají lidé

Tuf je měkký a málo odolný, pro současné průmyslové využití se příliš nehodí. Středověkým stavitelům ale vyhovoval, protože se dobře opracovává ručními nástroji. Nedaleko Vlčí hory z nej vystavěli hrad Volfštejn. Sběratelé minerálů ze zvětralého tufu získávají pěkné krystaly amfibolu a pyroxenu.

Geologický čas

  • vznik tufu - tercier
  • Odkud jsem

    Z Vlčí hory u Černošína (okres Stříbro, Plzeňský kraj)

    Podívej se také