Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

neovulkanity

Z čeho jsem

Základní hmota horniny je z krystalků pyroxenu, olivínu, titanomagnetitu, nefelinu a plagioklasu a obsahuje také vulkanické sklo; peridotitové uzavřeniny („olivínové koule“) jsou hlavně z krystalů zeleného olivínu, obsahují také bronzit a chromdiopsid.

Můj příběh

Oslabeným místem zemské kůry se žhavé magma prodralo až na povrch. V magmatu plavaly útržky peridotitu - horniny, pocházející ze zemského pláště, tvořené hlavně zelenými krystaly olivínu. Z vulkánu hory Kozákov se vyvalil proud lávy, který zaplnil blízké říční údolí. Láva vychladla a ztuhla a vznikla z ní pevná hornina - bazanit. Při chladnutí lávový proud rozpukal na nepravidelné svislé sloupce.

Jak mě využívají lidé

Bazanit je pevný a odolný, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

  • vznik bazanitu - tercier
  • Odkud jsem

    Z lomu Smrčí (okres Semily)

    Podívej se také