Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Těžba amfibolitu Těžba amfibolitu

Geologická jednotka, do níž patřím

Z čeho jsem

ze světlých krystalů živců a tmavých krystalů amfibolu

Můj příběh

Začalo to tím, že se žhavé magma z hlubin Země prodralo až na povrch. Nevíme přesně, kdy se to stalo - jisté je, že to muselo být dříve než v devonu. Vznikaly vulkány, z nichž při erupcích vytékala láva a vyletovaly sopečné bomby a prach. Magma bylo bazické - obsahovalo málo SiO2. Ztuhnutím lávy proto vznikaly bazaltoidní horniny (čediče a čedičům podobné). Ze sopečných bomb a popela vznikaly bazické tufy. Pozdějí nastalo vrásnění, které zatlačilo vyvřeliny hluboko pod povrch Země, kde je vysoká teplota a velký tlak. Hornina se novým podmínkám přizpůsobila - změnilo se její minerální složení a struktura - vzniknul amfibolit.

Jak mě využívají lidé

Amfibolit je pevný a odolný. V mladší době kamenné z některých amfibolitů lidé vyráběli sekery a další nástroje. Dnes se amfibolit používá většinou jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

Odkud jsem

z lomu Tisová (okres Domažlice, Plzeňský kraj)

Podívej se také