Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum - strašické vyvřelé pásmo

Z čeho jsem

z ostrohranných úlomků sopečných vyvrženin, stmelených kalcitem

Můj příběh

Podél oslabené zóny zemské kůry vznikla řada sopek. Výlevy lávy se střídaly s chrlením sopečného popela a bomb při erupcích. Usazováním vrstev sopečných vyvrženin vznikaly tufy, z nichž se tvořily kužely vulkánů. Již zpevněné vrstvy tufů byly často při dalších erupcích roztrhány a rozmetány. Vznikla změť ostrohranných úlomků, navršených bez ladu a skladu. Všimněte si, že vrstvičky tufu mají v každém úlomku jiný směr. Mezery mezi úlomky později vyplnil kalcit a spojil je v horninu, které říkáme brekcie.

Jak mě využívají lidé

Andezit je pevný a odolný, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

  • vznik andezitu - kambrium
  • Odkud jsem

    Zaječov

    Podívej se také

    • na kámen číslo 78 - uvidíš, že andezity s mandlovcovou texturou vznikaly i mnohem později
    • na kámen číslo 38 - uvidíš, že jedna sopka může vytvořit horniny s rozdílnými texturami