Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

neovulkanity

Z čeho jsem

z drobných krystalů pyroxenu, nefelinu, magnetitu a apatitu; dutiny po plynech vyplňují minerály ze skupiny zeolitů

Můj příběh

Oslabeným místem zemské kůry se žhavé magma prodralo až na povrch. Z řady sopek střídavě vytékala láva a vyletovala oblaka popela a sopečných bomb. Některé lávy obsahovaly hodně plynů a vody. Když se dostaly k povrchu Země, plyny a vodní pára vytvořily v lávě bubliny. Z lávy po utuhnutí vznikla pevná hornina - bazanit. Po bublinách plynů zůstaly v hornině dutinky. Později v dutinkách začaly růst krystaly různých minerálů. Při chladnutí bazanit rozpukal na nepravidelné sloupce.

Jak mě využívají lidé

Olivinický nefelinlit je pevný a odolný, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

Odkud jsem

Z lomu Stráž nad Ohří (okres Karlovy Vary)

Podívej se také