Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Těžba doleritu Těžba dolerituTěžba doleritu v lomu Těžba doleritu v lomu

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum

Z čeho jsem

z drobných krystalků pyroxenu, sodno-vápenatého živce - plagioklasu, chloritu, aktinolitu a kalcitu

Můj příběh

Mezi vrstvy prvohorních (ordovických) mořských usazenin (pískovců, slepenců a břidlic) proniklo žhavé magma z hlubin Země a utuhlo. Vznikla asi 100 metrů mocná a 1500 metrů dlouhá ložní žíla doleritu. Později, při variském vrásnění byly vrstvy sedimentů i s žílou doleritu otočeny do svislé polohy.

Jak mě využívají lidé

Dolerit je pevný a odolný, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

  • variské vrásnění - karbon
  • vznik doleritu - ordovik
  • Odkud jsem

    Z lomu Chrtníky

    Podívej se také