Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

moldanubikum - středočeský plutonický komplex

Z čeho jsem

z krystalů plagiolasu, pyroxenu, amfibolu, granátu a biotitu

Můj příběh

Při variském vrásnění se srazily litosférické desky. V místě srážky vyrostly vysoké hory. Některé části zemské kůry byly zatlačeny do velké hloubky, kde se začaly tavit. V hloubce několika kilometrů pod variským horstvem vznikala velká tělesa žhavého magmatu, která velice pomalu chladla. Při chladnutí v magmatu vyrůstaly krystaly. Minerály, které začaly krystalizovat jako první, vytvořily pěkně tvarované krystaly. Později bylo gabro vystaveno ještě většímu tlaku, než při svém vzniku. Hornina se vysokému tlaku přizpůsobila - začaly v ní růst krystaly granátu, biotitu, plagioklasu a amfibolu. Hornina pak musela dlouhé miliony let čekat, až je odkryje eroze.

Jak mě využívají lidé

Gabro je velmi odolné a po vyleštění má elegantní vzhled. Pokud není příliš rozpukané, hodí se pro kamenickou výrobu. Velké bloky se těží v lomu. Pak se řežou diamantovými pilami na desky, které se brousí, leští nebo pískují. Z gabra se často vyrábí obklady, náhrobky a pomníky.

Geologický čas

  • vznik žuly - karbon
  • Odkud jsem

    Výškovice (okres Tachov)

    Podívej se také