Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

moldanubikum

Z čeho jsem

z velkých krystalů šedého křemene a bílých živců

Můj příběh

V hloubce několika kilometrů pod variským horstvem vznikala velká tělesa žhavého magmatu, která velice pomalu chladla. Malá část magmatu pronikla podél pukliny vzhůru do nadložních pararul, a migmatitů. Tam se magma ochladilo vytvořily se z něj krystaly.

Jak mě využívají lidé

Pegmatit je pevný a odolný, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely. Některé pegmatity se využívají jako zdroj živců, drahých kamenů, nebo některých vzácných chemických prvků.

Geologický čas

Odkud jsem

Pohled

Podívej se také