Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

žíla minety odkrytá v lomu žíla minety odkrytá v lomu

Geologická jednotka, do níž patřím

moldanubikum

Z čeho jsem

z krystalů tmavé slídy biotitu a sodnovápenatého živce plagioklasu

Můj příběh

Hluboko pod povrchem Země vznikala obrovská tělesa žul a podobných hlubinných vyvřelin. Malá část magmatu pronikla podél pukliny vzhůru do nadložních metamorfovaných hornin. Vznikla žíla o mocnosti kolem 0,5 m. Později se žíla díky erozi dostala na zemský povrch.

Jak mě využívají lidé

Minety většinou tvoří jen tenké žíly a lidé je využívají jen společně s dalšími horninami.

Geologický čas

  • vznik minety - karbon
  • Odkud jsem

    Z lomu Všestary (okres Praha - východ)

    Podívej se také