Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Těžba granitového porfyru Těžba granitového porfyru

Geologická jednotka, do níž patřím

moldanubikum

Z čeho jsem

z krystalů živců, křemene, amfibolu a biotitu (tmavé slídy)

Můj příběh

V hloubce několika kilometrů pod povrchem Země se nacházelo obrovské množství žhavého žulového magmatu. Magma se pomalu ochlazovalo a začaly v něm růst krystaly živců a slíd, které plavaly v tavenině. Krystaly se dále zvětšovaly. Malá část magmatu pronikla podél pukliny vzhůru do nadložních pararul. Tam se magma rychle ochladilo a ze zbytku taveniny se vytvořily droboučké krystalky - vznikl porfyr. O mnoho později se díky erozi dostal na zemský povrch.

Jak mě využívají lidé

Porfyr je pevný a odolný, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

  • vznik porfyru - karbon
  • Odkud jsem

    Z lomu Hamr (okres Klatovy)

    Podívej se také