Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

lugikum

Z čeho jsem

Můj příběh

Začalo to tím, že se žhavé magma z hlubin Země prodralo až na povrch. Nevíme přesně, kdy se to stalo - jisté je, že to muselo být dříve než v devonu. Vznikaly vulkány, z nichž při erupcích vytékala láva a vyletovaly sopečné bomby a prach. Magma bylo bazické - obsahovalo málo SiO2. Ztuhnutím lávy proto vznikaly bazaltoidní horniny (čediče a čedičům podobné). Ze sopečných bomb a popela vznikaly bazické tufy. Pozdějí nastalo vrásnění, které zatlačilo vyvřeliny hluboko pod povrch Země, kde je vysoká teplota a velký tlak. Hornina se novým podmínkám přizpůsobila - změnilo se její minerální složení a struktura - vzniknul amfibolit.

Jak mě využívají lidé

Geologický čas

  • přeměna v mramor - karbon
  • vznik vápence - proterozoikum
  • Odkud jsem

    Liberec (okres Liberec)

    Podívej se také