Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Těžba ruly a amfibolitu Těžba ruly a amfibolitu

Geologická jednotka, do níž patřím

lugikum - orlicko-sněžnické krystalinikum

Z čeho jsem

z krystalů živců, křemene, amfibolu, biotitu, chloritu a apatitu

Můj příběh

Na dně moře se ukládaly vrstvy písku a kalu a také sopečného popela z blízkých vulkánů. Pozdějí nastalo vrásnění, které zatlačilo vrstvy sedimentů hluboko pod povrch Země, kde je vysoká teplota a velký tlak. Hornina se novým podmínkám přizpůsobila - změnilo se její minerální složení a struktura - vznikla pararula. Do blízkosti pararuly pronikla žhavá tělesa hlubinných vyvřelin, která složení pararul také ovlivnila a způsobila jejich částečné natavení.

Jak mě využívají lidé

Rula je pevná a odolná, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

  • vznik sedimentů - proterozoikum
  • Odkud jsem

    Z lomu Hanušovice (okres Jeseník, Olomoucký kraj)

    Podívej se také