Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Vrstvy mírně metamorfovaných drob odkryté v lomu Vrstvy mírně metamorfovaných drob odkryté v lomuVrstvy mírně metamorfovaných drob v lomové stěně Vrstvy mírně metamorfovaných drob v lomové stěně

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum

Z čeho jsem

z drobných úlomků různých starších hornin (převažují zrnka pískové frakce, tj. větší než 0,063 mm a menší než 2 mm)

Můj příběh

Na dně moře se ukládaly tenké vrstvy písku a kalu, složeného z drobounkých úlomků starších hornin. Při variském vrásnění byly vrstvy sedimentů zprohýbány do vrás, mírně ohřáty a stlačeny. Hornina tak získala o něco větší pevnost. Střídání tenkých vrstviček hrubších a jemnějších zrn je ale stále patrné.

Jak mě využívají lidé

Metadroba je poměrně pevná a odolná, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

  • přeměna v metadrobu - karbon
  • kadomské vrásnění - kambrium
  • vznik droby - proterozoikum
  • Odkud jsem

    Z lomu Svrčovec (okres Klatovy, Plzeňský kraj)

    Podívej se také