Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Jezero po těřbě štěrkopísku Jezero po těřbě štěrkopískuHlinitý štěrk Hlinitý štěrk

Geologická jednotka, do níž patřím

kvartérní pokryv

Z čeho jsem

Ze zakulacených úlomků různých vyvřelých (žuly, pegmatity) a metamorfovaných (ruly, amfibolity, kvarcity) hornin.

Můj příběh

V ledových dobách byla Morava na svém horním toku divokou řekou, která unášela množství horninových úlomků z hor. Úlomky se kutálely v říčním proudu, narážely do sebe až se ohladily do kulata. Valouny jsou z různých odolných vyvřelých a metamorfovaných hornin, které bychom našli v Hrubém Jeseníku.

Jak mě využívají lidé

Štěrk se spolu s pískem těží, pere se (zbavuje se částeček jílu), zrna štěrku a písku se třídí podle velikosti. Používají se jako plnivo do betonových a asfaltových směsí a pro další účely ve stavebnictví. Větší valouny se používají také pro zkrášlení zahrad.

Geologický čas

  • vznik štěrku - kvarter
  • Odkud jsem

    Z pískovny Mohelnice (okres Šumperk)

    Podívej se také