Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Těžba třetihorního štěrkopísku Těžba třetihorního štěrkopískuVrstvy třetihorních písků a štěrků Vrstvy třetihorních písků a štěrků

Použití

Dlažba z ordovických křemenců v Praze 2

Geologická jednotka, do níž patřím

kvartérní pokryv

Z čeho jsem

Ze zakulacených úlomků různých starších hornin.

Můj příběh

V neogénu tekla v okolí Plzně velká řeka, kterou geologové pojmenovali Paleoberounka. Tekla k severozápadu a ústila do sladkovodních jezer pod Krušnými horami. Paleoberounka se zařezávala do starších hornin z různých období a unášela jejich úlomky. Mezi valouny nejčastěji najdeme odolné horniny bohemika (např. proterozoické silicity a spility a ordovické křemence). Místy se objeví části prokřemenělých kmenů karbonských rostlin, které Paleoberounka uvolnila ze sedimentů plzeňské pánve.

Jak mě využívají lidé

Štěrk se spolu s pískem těží, pere se (zbavuje se částeček jílu), zrna štěrku a písku se třídí podle velikosti. Používají se jako plnivo do betonových směsí, do malt a pro další účely ve stavebnictví.

Geologický čas

  • vznik štěrku - tercier
  • Odkud jsem

    Z pískovny Chotíkov (okres Plzeň-sever)

    Podívej se také