Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Těžba ryolitu Těžba ryolitu

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum - Barrandien

Z čeho jsem

z krystalů živce a křemene v jemnozrnné základní hmotě

Můj příběh

Zhruba mezi místy, kde jsou dnes Rokycany a Křivoklát, vznikla před 500 miliony let porucha v zemská kůře, podél níž pronikalo k povrchu žhavé magma. Z řady sopek střídavě vytékala láva a vyletovala oblaka popela a kamenů. Z lávy a sopečných vyvrženin po utuhnutí vznikla pevná hornina - ryolit.

Jak mě využívají lidé

Ryolit je pevný a odolný, využívá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

  • vznik ryolitu - kambrium
  • Odkud jsem

    Z lomu Třebnuška (okres Rokycany)

    Podívej se také