Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

neovulkanity

Z čeho jsem

z krystalů sodnovápenatého živce, draselného živce, křemene a amfibolu

Můj příběh

Při variském vrásnění se srazily litosférické desky. V místě srážky vyrostly vysoké hory. Některé části zemské kůry byly zatlačeny do velké hloubky, kde se začaly tavit. V hloubce několika kilometrů pod variským horstvem vznikala velká tělesa žhavého magmatu, která velice pomalu chladla. Při chladnutí v magmatu vyrůstaly krystaly. minerály, které začaly krystalizovat jako první, vytvořily pěkně tvarované krystaly. Jako poslední krystalizoval křemen, který vyplnil zbývající místo. Hotová žula pak musela dlouhé miliony let čekat, až ji odkryje eroze.

Jak mě využívají lidé

Granit je pevný a odolný, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

Odkud jsem

Tanvald???

Podívej se také