Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

moldanubikum - středočeský plutonický komplex

Z čeho jsem

Z krystalů plagioklasu, křemene, biotitu, draselného živce, amfibolu a malého množství dalších minerálů.

Můj příběh

Při variském vrásnění se srazily litosférické desky. V místě srážky vyrostly vysoké hory. Některé části zemské kůry byly zatlačeny do velké hloubky, kde se začaly tavit. V hloubce několika kilometrů pod variským horstvem vznikala velká tělesa žhavého magmatu, která velice pomalu chladla. Při chladnutí v magmatu vyrůstaly krystaly. Minerály, které začaly krystalizovat jako první, vytvořily pěkně tvarované krystaly. Hotový tonalit pak musel dlouhé miliony let čekat, až ji odkryje eroze.

Jak mě využívají lidé

Tonalit je pevný a odolný, dá se využít jako stavební kámen. Pokud není moc rozpukaný, může sloužit i pro kamenickou výrobu.

Geologický čas

  • vznik tonalitu - karbon
  • Odkud jsem

    Z Bukové Lhoty (okres Benešov)

    Podívej se také

    • na kámen číslo 8 - pokud hlubinná vyvřelina obsahuje více alkalického živce a méně plagioklasu než já, není to tonalit, ale granodiorit
    • na kámen číslo 25 - pokud hlubinná vyvřelina obsahuje méně křemene než já, není to tonalit, ale diorit