Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Granodioritový lom Granodioritový lom

Použití

Dlažba v Praze 2 z granodioritu

Geologická jednotka, do níž patřím

moldanubikum - středočeský plutonický komplex

Z čeho jsem

z krystalů křemene, draselného živce, sodnovápenatého živce (plagioklasu), biotitu, amfibolu, apatitu a dalších minerálů

Můj příběh

V období variského vrásnění v hloubce několika kilometrů pod povrchem Země do prostředí pararul moldanubika proniklo žhavé magma. Magma pararuly natavilo a pohlcovalo jejich části. Složení magmatu se tím změnilo. Vznikla hornina, která je přechodem mezi hlubinnou vyvřelinou (granodioritem) a metamorfovanou horninou (patrarulou). Později do utuhlého granodioritu pronikly žíly světlého granitu.

Jak mě využívají lidé

Granodiorit je pevný a odolný, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

  • vznik granodioritu - karbon
  • Odkud jsem

    Z lomu Bílkovice (okres Benešov)

    Podívej se také