Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

moravosilezikum - jesenický kulm - moravické souvrství

Z čeho jsem

z nepatrných úlomků (prachu) starších hornin

Můj příběh

Do hlubšího moře byl ze vzdálené pevniny splavován prach. Nepatrné částečky hornin se dlouho vznášely ve vodním proudu a teprve daleko od pobřeží začaly klesat ke dnu. Na mořském dně se usazovaly vrstvy kalů. Po dlouhé době z nich vznikla pevná hornina - břidlice. Později byly horniny mořského dna vyzdvihnuty a zvrásněny - staly se součástí pevniny.

Jak mě využívají lidé

Břidlice je poměrně pevná a dá snadno štípat na jednotlivé vrstvy. Vznikají tak tenké nebo tlustší desky. Desky se štípáním nebo řezáním upravují na požadované tvary. Tenké desky mohou sloužit jako střešní krytina nebo obklad; tlustší desky se nejčastěji používají jako dlažba nebo na ozdobné lícové zdivo.

Geologický čas

  • vznik břidlice - devon
  • Odkud jsem

    Lhotka u Vítkova

    Podívej se také