Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

moldanubikum

Z čeho jsem

z krystalů biotitu, živců a křemene a dalších minerálů

Můj příběh

Na dně moře se ukládaly tenké vrstvy kalu a písku, složeného z drobounkých úlomků starších hornin. Zpevněním sedimentů vzniklo souvrství drob a břidlic. Při variském vrásnění byly vrstvy sedimentů zprohýbány do vrás a zatlačeny do hloubky několika kilometrů. Do jejich blízkosti proniklo žhavé magma, z kterého vznikl granodiorit ("pohledská žula"). Vrstvy drob se v blízkosti magmatu tak ohřály, že se některé minerály (hlavně křemen a živec) začaly tavit, kdežto tmavé minerály, které snesou vyšší teplotu, zůstaly v pevném stavu. Když hornina opět vychladla a světlé minerály znovbu vykrystalizovaly, uspořádání horniny se změnilo - vznikl migmatit. Mnohem později se migmatit díky erozi opět dostal na povrch Země.

Jak mě využívají lidé

Migmatit je pevný a odolný, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

 • přeměna v migmatit - karbon
 • proterozoikum - vznik droby
 • Odkud jsem

  Pohled

  Podívej se také

  • na kámen číslo 67 - uvidíš jiný příklad částečného tavení - migmatitizace pararuly
  • na kámen číslo 9 - uvidíš, jak vypadá pararula, která zažila totéž co já, ale ohřála se o něco méně